Muzykoterapia Bobolice

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Gra jest motywatorem, który sprawia, że uczniowie chętniej sugerują się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i poziom ich głośności jest wartościowy i zapobiegający – przechodzimy do robienia z muzykoterapią.

Muzykoterapia Koszalin

Ta efektywna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki metoda zastosować tę technologię w kompozycji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako sposób terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym coraz większą sławą cieszy się muzykoterapia, która działa uczniom w odkrywaniu świata. Terapia grą jest jedynym z tematów terapii kompleksowej biorącej na końca ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Koszalin

Wpływ muzyki na organizm człowieka

Muzykoterapia to forma psychoterapii wykorzystująca muzykę jako sposób stymulujący rozwój podopiecznego i dostosowujący jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w ramach tej metody wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, stylem natomiast na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii przydatne w kompozycji z uczniom z niepełnosprawnością

Jedną z budów oddziaływania terapeutycznego w kompozycji z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zasięgu słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Dużą wartość w toku spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki niskiej i aktywizacja dziecka w rozmiarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym być realizowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie miejsca przybierają formę działań na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Koszalin

W roli terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków emitowanych przez podopiecznych borykających się z trudnościami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej skutecznym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Koszalin

0 0 votes
daj ocenę jaki jest
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments