Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów ważniejszym składnikiem przychodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, bądź też ruchy na placach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej ujawnia się, że powyższe stwierdzenie jest łatwe. Nie musi zatem istnieć przecież zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofert a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże szans.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest często wykorzystywanym materiałem na świecie, oraz jej cena posiada duży nacisk na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy również sygnałom technicznym, które można wyczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie chociażby w przemyśle spożywczym. W naszym produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i jedyne typy mogą zawierać ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane elementy wybierają się w jasnej ropie naftowej stanowią o jej stronach i cechach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest przeważnie niepożądana i konieczne są dalsze operacje w ciągu rafinacji pełniące jej zdjęciu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest droższa niż kwaśna. Oprócz tego trwa oraz większy popyt na prostsze warianty, takie jak benzyna, co daje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową jest w sukcesu wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa rodzaje nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako towar na placach walutowych. Najprostszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej ma nasza własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i miana za ważny miernik cen ropy. WTI to łatwa ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API i z grubą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na niespotykaną moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji podejmuje się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego modelu ropy uważa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Uważają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do każdych działów w stanach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych a na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym potrafi stanowić to interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z serca w Cushing. Poziom zasobów wybierany stanowi w dowolną środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce natomiast na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, chodzące do firmy Royal Dutch Shell, było niegdyś drinkiem spośród najbardziej efektywnych pól naftowych w Szerokiej Brytanii, jednak większość odwiertów została z ostatniego sezonu wycofana z obsłudze.

Korelacja pomiędzy wzrostem cen tych dwóch futures jest wysoka, jednakże w gorących latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te zrobione są przez oferta a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące potrafi stanowić dodawanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową wciąż jest. Czy jest i podaż?
Popyt na ropę naftową jest z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na największym okresie w historii. Dodatkowo nie wszystkie firmy aktywnie funkcjonujące w niniejszej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej kierują się na konkretnych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w obecnym czasie znacząco obniżyło swoje inwestycje w obecne pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej pomimo to ciągle rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w tamtych dziedzinach światach zostało zaniechanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w naturalną ropę są zagrożone oraz ze względu na dużo silną politykę klimatyczną.

Co w gorących latach miało prestiż na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak i wzmiankę na ostatnie, że na placu istnieje dziś wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa kupowana jest tu głównie z ziemi. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był więc zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na placu pojawiło się wiele różnych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje dobrze niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Końcem tegoż był spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku.

OPEC miała możliwość, że w ten rodzaj zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze a znacznie wydajne procedury wydobycia, to dzisiaj są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej formy ekstrakcji ropy charakterystyczna jest szansę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko działać na wzrost/spadek cen, pomimo że nierzadko są to wcale małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jednym z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale dzisiaj jest pisana na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W odróżnieniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Sprawia zatem ostatnim, że cena ropy nie może już szybko mieć wyższych stopni. Nawet niewielki wzrost cen ropy wykonywa w klubie spośród ostatnim do pełniejszej ofert na placu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego potrzebne są większe inwestycje w charakteru alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowoczesnym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak odpowiednie do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę że będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo kieruje się na wysokim stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysie będzie w konkretnym stopniu zależało na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Jak a nie będą korzystały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że nowa produkcja ropy może w bieżącym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach potrzebne będą duże inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną otwarte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt produkcji że ujawnić się bardzo niż w bieżącym roku.

Oczekuje się, że w wypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu tradycyjna się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Początkiem tegoż jest fakt, że część tych terenów czerpie z niewiele wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w porządku najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, oferta na placu będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w gorących latach w wartości zainwestowali dość duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż jest mimo rosnącej ilości aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego idzie do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wymaga to pozwalać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te kraje przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z drugiej części USA również indywidualne kraje stale produkują jeszcze dobrze ropy naftowej, co daje, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, uważając się na pokładzie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w historie?
Kurs cen ropy na powierzchni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W terminie kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym nastąpiło jej utrwalenie na etapie ponad 100 USD za baryłkę a cena zatrzymała się w miejscowościach tego poziomu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W gorących latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu ceny w wypadku ropy naftowej stanowi cholernie skomplikowane. Wartość ropy chce z wielkiej ilości czynników finansowych oraz rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofert a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie ważnym składnikiem w wypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, mającą się transportem na całym świecie. Musi ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO spowodują poprzez ostatnie silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na tworzony z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty i dostępność paliw, których działają. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie miało wielki pomysł na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak też na przykład na ceny biletów lotniczych.

Jak ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można działać na parę sposobów, które właśnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla deweloperów są kontrakty futures na drobną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na punkt cen tych związków są tanie w LYNX w terminie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te znane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w zagranicznej walucie).

Gdyby tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że pewien kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli było dotrzeć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to nowe derywaty dające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Artykuły te potrafisz oczywiście kupować i wydawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi produktami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które wykonują w niniejszej branży.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w prace ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w prace ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować oraz w części spółek naftowych, żeby być zajętym w branży naftowej. Więc w czysty sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale i potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w branży naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Gdy już sygnalizowaliśmy: zwłaszcza w wypadku towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą stanowić bardzo poważne. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak jedne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeśli będziemy myśleć, że wyglądania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, obecnie są za nami, a rzecz jest aktualnie jeszcze dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może dużo się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje wiele możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na naszych giełdach. To umożliwia swym klientom wysoki wolumen obrotu i mały spread.

Niezależnie z tego czy zwracasz się tradingiem, albo istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z nielicznej oferty LYNX, ponieważ dajemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w terminie rzeczywistym, czerpiąc z bliskich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w rozmiarze handlu na możliwościach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o